Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 105
Năm 2020 : 13.941
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 1375 VV THỰC HIỆN KHOẢN HUY ĐỘNG TỰ NGUYỆN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ những người phải kê khai tài sản, CV hướng dẫn kê khai tài sản
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 1859 Vv thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực